Share:

Nieuws

Hbo-opleiding Instrumentation and Control Engineering (ICE) van start

Met een zwierige swipe op een iPad startte wethouder Peter Heijkoop op 24 januari de hypermoderne installaties op het nieuwe meet- en regelplein van de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Hij opende daarmee een voor Nederland unieke technische praktijkomgeving én gaf het officiële startsein voor de 2-jarige duale hbo-opleiding Instrumentation and Control Engineering (ICE).

ICE is een opleiding op het gebied van meet- en regeltechniek en het resultaat van een samenwerking tussen het bedrijfsleven, ROC Da Vinci College en de Duurzaamheidsfabriek. De aanleiding is de vraag uit de procesindustrie en uit de maritieme sector: daar is grote behoefte aan meet- en regeltechnici op hbo-niveau. Dit komt door vergrijzing en ontgroening en de voortschrijdende technologische ontwikkelingen.

Wethouder Heijkoop gaf aan blij te zijn met de nieuwe opleiding in Dordrecht: “Ik ben een fervent voorstander van de versterking van het hoger onderwijs in de regio. De behoefte aan hoger opgeleide technici in de regio is evident en ik feliciteer HBO Drechtsteden met het feit dat zij er in geslaagd zijn vraaggericht onderwijs te ontwikkelen, dat geënt is op het DNA van de regio: de procesindustrie en maritieme industrie”. 

Ook het college van bestuur van Da Vinci, waar HBO Drechtsteden toe behoort, is trots op de nieuwe opleiding. Jan Lokker: “Om in vaktermen te spreken: de druk, temperatuur en flow zijn helemaal op het juiste niveau om nu van start te gaan met de eerste groep studenten. Met de juiste mix tussen werken/leren en theorie/praktijk nemen hun kennis en vaardigheden toe. Dat is goed is voor hun eigen toekomstbestendigheid én daarmee die van de regionale bedrijven. Op deze manier willen we graag samen met de werkgevers vraaggericht technisch onderwijs blijven ontwikkelen op zowel hbo- als mbo-niveau. We zitten nu in de flow!

De opleiding ICE is uniek in Nederland. Zowel docenten als studenten hebben een sterke link met de beroepspraktijk en het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol. Bedrijven dragen  bij aan de ontwikkeling van de lesstof, geven gastlessen, faciliteren bedrijfsbezoeken en stellen de allernieuwste instrumenten beschikbaar voor het meet- en regelplein. ICE is een duale opleiding: de studenten werken 4 dagen en volgen wekelijks een middag en een avond theorie- en praktijklessen in de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht. Praktijkopdrachten worden uitgevoerd op meet- en regelplein en bij het bedrijf waar de student werkt. De eerste groep is vol, in september 2019 start een volgende groep.

Voor meer informatie:  Karin Struijk, projectleider ICE, kstruijk@hbodrechtsteden.nl | 06 22540028.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry