Share:

Arbeidsmarkt & Economie

Regionaal Economisch profiel

De Drechtsteden streven naar een versterking van de concurrentiepositie en het behoud van een leefbare woonomgeving. De ruimtelijke economische visie zet in op een herontdekking van de Drechtstedelijke identiteit en een nieuwe oriëntatie op de scharnierfunctie van de regio. In 2020 hebben de Drechtsteden zich ontwikkeld tot een complete, leefbare en samenhangende stadsregio met het water en de oevers als bindende en onderscheidende kwaliteit. De kansen voor de Drechtsteden liggen in de oevers, in de bereikbaarheid van de regio, de herontdekking van het water en het creëren van een gezond en volledig werk- en leefmilieu.

Regionale doelstellingen economie
De gemeenten in de Drechtsteden maken op regionaal niveau economisch beleid. Doelstellingen en projecten zijn geformuleerd in het Regionaal Meerjarenplan Drechtsteden.
Centrale doelstellingen zijn:

  • Ontwikkeling regio Drechtsteden als strategische partner in de Randstad en specifiek in de Zuidvleugel
  • Gezamenlijke uitvoering en sturing gebiedsontwikkeling
  • Verbreden economische structuur
  • Verbeteren bereikbaarheid
  • Uitbreiden werkgelegenheid
  • Actualiseren bedrijventerreinen en kantorenlocaties

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry