Share:

Arbeidsmarkt & Economie

Regionaal Economisch profiel

“De Duurzaamheidsfabriek sluit aan op het profiel van de regionale economie en de arbeidsmarkt. In de regio’s Drechtsteden, Rijnmond en Dordrecht is de maritieme sector sterk ontwikkeld. Er is veel scheepsbouw en een hoogwaardige toeleveringsindustrie. De vraag naar vakmensen en vakspecialisten is groot. In die behoefte willen we voorzien. Veel van de maritieme technologie is ook direct toepasbaar bij technologie voor duurzame energie waaronder windturbines, zonne-energie en geothermie. Ook op dit gebied hebben deze regio en stad veel ambitie. En ook daar zijn veel vakmensen nodig.”

 

 

Rein Meester – Directeur Duurzaamheidsfabriek

 

De Drechtsteden streven naar een versterking van de concurrentiepositie en het behoud van een leefbare woonomgeving. De ruimtelijke economische visie zet in op een herontdekking van de Drechtstedelijke identiteit en een nieuwe oriëntatie op de scharnierfunctie van de regio. In 2020 hebben de Drechtsteden zich ontwikkeld tot een complete, leefbare en samenhangende stadsregio met het water en de oevers als bindende en onderscheidende kwaliteit. De kansen voor de Drechtsteden liggen in de oevers, in de bereikbaarheid van de regio, de herontdekking van het water en het creëren van een gezond en volledig werk- en leefmilieu.

Regionale doelstellingen economie
De gemeenten in de Drechtsteden maken op regionaal niveau economisch beleid. Doelstellingen en projecten zijn geformuleerd in het Regionaal Meerjarenplan Drechtsteden.
Centrale doelstellingen zijn:

  • Ontwikkeling regio Drechtsteden als strategische partner in de Randstad en specifiek in de Zuidvleugel
  • Gezamenlijke uitvoering en sturing gebiedsontwikkeling
  • Verbreden economische structuur
  • Verbeteren bereikbaarheid
  • Uitbreiden werkgelegenheid
  • Actualiseren bedrijventerreinen en kantorenlocaties

Share:

© Copyright 2019 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry