Share:

Arbeidsmarkt & Economie

Arbeidsmarkt

In het najaar 2010 is het programma Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden van start gegaan. Het talent van mensen staat hierin centraal, dat is de basis voor insluiting op de arbeidsmarkt in de regio Drechtsteden. Het programma Arbeidsmarktbeleid kent 3 programmalijnen:

  • Vergroten uitstroom uit uitkering; een betere match tussen vraag en aanbod
  • Beperken van instroom in uitkering door betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
  • Verstevigen van de kennisinfrastructuur in de regio: aantrekken van hoger onderwijsinstellingen en studenten

Arbeidsmarkt & Duurzaamheidsfabriek
De arbeidsmarkt laat een stijgende vraag zien naar technologisch geschoolde werknemers, zowel uitvoerende vakmensen als creatieve ontwerpers. Ook de vraag naar duurzaam geschoolde mensen neemt toe. Duurzame innovatie vraagt daarnaast om nieuwe attitudes en vaardigheden. Bijvoorbeeld creativiteit, het vermogen samenhang te zien en om te kunnen gaan met complexiteit en onzekerheden. Het onderwijs wil beter aansluiten op die arbeidsmarkt. De belangstelling voor technisch onderwijs is laag, de uitval hoog.

Voor de onderwijsinstellingen levert de Duurzaamheidsfabriek een belangrijke impuls om de aantrekkelijkheid van technische opleidingen te vergroten. Door de verregaande samenwerking met het bedrijfsleven wordt het onderwijs in staat gesteld om nieuwe en gerichte onderwijsvormen uit te werken. Inhoudelijk staat, naast duurzaamheid, de praktijk bij bedrijven centraal. De werknemers van de toekomst leren maatschappelijk verantwoord denken en functioneren.

> Website Arbeidsmarktbeleid

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry