Share:

Nieuws

AD projecten: van aquathermie tot rollator

Op 11 november vonden de tussentijdse presentaties plaats van de AD-projecten. De projectgroepen met mbo-studenten Middenkader Engineering van het Da Vinci College en hbo-studenten Engineering van Rotterdam Academy presenteerden in de Duurzaamheidsfabriek hun projecten aan de opdrachtgevers, docenten en medestudenten. Uit het brede spectrum van opdrachten en opdrachtgevers zetten we twee interessante projecten in de spotlights.

Aquathermie Plantij
Eén van de projecten gaat over het toepassen van Aquathermie in de wijk Plantij in Dordrecht. Eerder is door projectgroepen al onderzoek gedaan rondom aquathermie, namelijk een haalbaarheidsstudie van de toepassing in deze woonwijk, met de huizen direct aan het water. Daarnaast zijn diverse onderzoeken gedaan naar het juiste ontwerp van warmtepompen voor toepassing in deze situatie. De huidige groep werkt aan twee deelprojecten, namelijk het bouwen van een werkende warmtepomp die gebruikt kan worden met aquathermie en verder onderzoek naar het functioneren van de oppervlaktewaterwarmtepomp onder verschillende bedrijfsomstandigheden. Hierbij komen uiteenlopende aspecten aan bod zoals de geldende wet- en regelgeving, het rendement van de machine bij verschillende omstandigheden en vooral ook onder welke omstandigheden het toepassen van deze technologie nuttig is.

Rollator 2.0
Een heel ander soort uitdaging wordt onderzocht door het projectteam Rollator. Dit team onderzoekt hoe het ontwerp van een rollator kan worden aangepast of zelfs helemaal vernieuwd kan worden. Aanleiding is dat mensen vaak met gekromde rug achter een rollator lopen. Het proberen te voorkomen om tegen de rollator aan te lopen is daarvoor een belangrijke oorzaak. Deze houding is verre van optimaal, zeker voor oudere mensen en komt ook de stabiliteit niet ten goede. Een aanpassing aan het huidige ontwerp moet er aan bijdragen dat de gebruiker stabiel en rechtop mee kan lopen, zonder kans te lopen er tegenaan te lopen/schoppen. Daarnaast gaan de studenten proberen om het design van de rollator wat eigentijdser te maken en mogelijk wat ‘coole’ features toevoegen.

Ook een mooie opdracht voor de studenten?
De komende weken werken de studenten verder aan de opdrachten en op donderdag 20 januari vinden de eindpresentaties plaats. In februari start een nieuwe groep studenten met uitdagende opdrachten waarin ze in de periode tot de zomervakantie nieuwe of aangepaste producten kunnen ontwerpen, maken en testen. Heb je een uitdaging voor deze engineering en smart technology studenten? Neem contact op met Timon Jongkind 

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry