Share:

Nieuws

Actieve rol voor AD-studenten in ‘Pand van de Toekomst’

Het innovatieve Krijgsman Bouw gaat, samen met RoosRos architecten voor BBMT het ‘Pand van de Toekomst’ realiseren. Dit pand wordt volledig klimaatadaptief, circulair, biobased, energieneutraal en natuurinclusief. Daarbij wil Krijgsman Bouw bij het hele traject van ontwerp tot bouw ook het onderwijs betrekken. Zo werd in de eerste fase aan deeltijdstudenten van de AD-opleiding Integraal Bouwmanagement van Dordrecht Academy gevraagd hun visie te geven op het ontwerp en daarbij advies uit te brengen over hoe de verschillende thema’s daarin nog beter konden worden geïntegreerd. Een win-win traject dat niet alleen voor de studenten, maar ook voor de opdrachtgevers vernieuwend en leerzaam was.

Bekijk hieronder de video van de presentatie door de studenten

Inmiddels is het ontwerp van het ‘Pand van de Toekomst’ op basis van de input van de studenten verder geoptimaliseerd. In de volgende fase, waarin het pand daadwerkelijk gebouwd gaat worden, zal de samenwerking met het onderwijs opnieuw een belangrijke plek innemen. Daarbij zal het dan niet zozeer meer gaan om bouwkundige aspecten, maar bijvoorbeeld om de installaties in het gebouw. De samenwerking zal zich dan richten op het gehele beroepsonderwijs, dus naast HBO ook MBO en wellicht ook het VMBO.

Wil je meer weten over de mogelijkheden om samen te werken met het beroepsonderwijs in projecten en/of stages? Neem dan contact op met Pim Opraus via popraus@duurzaamheidsfabriek.nl

Pand van de Toekomst

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry