Share:

Nieuws

Warmtenet Dordrecht: Gastles warmtenet Dordrecht voor leerlingen DaVinci

De WKO-installatie (warmte-koudeopslag) op het Leerpark is sinds eind vorig jaar aangesloten op het warmtenet Dordrecht. Daarmee is een nieuwe mijlpaal bereikt bij de aanleg van het warmtenet. Om hierbij stil te staan overhandigde wethouder Van der Linden op 28 januari 2015 symbolisch een warmteleiding aan de vertegenwoordigers van Davinci en het Leerpark. Dat was tevens aanleiding voor een gastles duurzame energie voor zo’n 100-tal eerstejaars leerlingen Middenkader Engineering en Mechatronica van het Davinci College.

“Op het Leerpark zijn we blij met de aansluiting van de WKO op het warmtenet”, verwelkomde directeur Leerpark Rein Meester alle aanwezigen. “Het stelt ons in staat deze installatie verder te optimaliseren. Het biedt ook aanknopingspunten voor onze leerlingen om meer te weten te komen over duurzame energie en met name over warmte. We zijn dan ook blij dat HVC in de Duurzaamheidsfabriek hierover een gastles komt geven.”
“Het warmtenet Dordrecht is een uniek project”, aldus wethouder Rik Van der Linden. “Allereerst omwille van de samenwerking met Trivire, Woonbron, instellingen, bedrijfsleven en bewoners. Dat maakt de aanleg van het warmtenet mogelijk in nieuwe én bestaande gebouwen in Dordrecht. Bovendien worden de nieuwste technieken gebruikt bij de aanleg. Het is dan ook goed te vertellen wat de aanleg inhoudt en vooral waarom we het warmtenet aanleggen.”

Gastles
De gastles werd verzorgd door Robert Crabbendam, manager Optimalisatie en Ontwikkeling bij HVC en engineer Bart van Walderveen, beiden betrokken bij de aanleg van het warmtenet Dordrecht. De leerlingen werden bijgepraat over duurzame energie en de (technische) aspecten die bij de aanleg van het warmtenet aan de orde komen. Ook de forse reductie van CO₂-uitstoot die dankzij het warmtenet kan worden gerealiseerd, werd toegelicht. Tot slot werden de leerlingen gewezen op vele interessante technische functies binnen de sector van duurzame energieopwekking.

Warmtenet Dordrecht
Dordrecht wil nog duurzamer. Nu worden in Dordrecht nog te veel fossiele brandstoffen gebruikt, terwijl lokaal duurzamere alternatieven beschikbaar zijn. Gemeente, woningcorporaties Woonbron en Trivire en HVC zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet
dat ongebruikte energie benut. Hierdoor kan een flinke hoeveelheid CO₂ gereduceerd worden. Binnen enkele jaren wordt het warmtenet uiteindelijk zo’n zeventien kilometer lang en zal het zo’n 10.000 woningen en bedrijven van duurzame warmte voorzien. De reductie komt overeen met circa 6 miljoen liter benzine, goed voor gemiddeld 90 miljoen autokilometers of 220.000 m² aan zonnepanelen. Wie kiest voor een aansluiting op het warmtenet kan rekenen op een betrouwbare warmtebron en een marktconform tarief.

Meer informatie
Meer informatie over het warmtenet Dordrecht vindt u op www.warmtenetdordrecht.nl. Vragen over de werkzaamheden kunt u per e-mail sturen naar warmtenetdordrecht@hvcgroep.nl. Via dit e-mailadres kunt u zich tevens aanmelden voor een digitale nieuwsbrief over de werkzaamheden aan het warmtenet Dordrecht.

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry