Share:

Nieuws

Vernieuwende samenwerking Coneco en Da Vinci College in lesprogramma huis- en gebouwautomatisering

Met het oog op verduurzaming en energiebesparing, willen gebouweigenaren steeds vaker de mogelijkheid hebben om systemen te besturen en te controleren en te monitoren voor analyse. Huis- en gebouwautomatisering gaat hierdoor een steeds grotere rol spelen binnen elektrotechnische- en werktuigkundige installaties. Coneco, dat voorop loopt in de wereld van gebouwautomatisering, en Da Vinci College bieden hiervoor in gezamenlijkheid een lesprogramma, dat na 6 weken wordt afgesloten met een MBO-verklaring.

Vernieuwend lesprogramma

Met het lesprogramma van deze module bieden we de deelnemers een interessante aanvulling in het op doen van kennis voor het uitvoeren van de rol van inbedrijfsteller of servicetechnicus. Daarnaast komt in het lesprogramma ook nog een aantal werkvoorbereiderstaken aan bod, waardoor ze breder inzetbaar zijn. Bijzonder aan het traject is dat de lessen worden gegeven door een professional van Coneco en een docent van het Da Vinci college. Hierbij brengt de een met name de vakkennis in en de ander de pedagogisch/didactische expertise. De brug tussen onderwijs en bedrijfsleven wordt bij dit traject ook in de klas zelf geslagen: bij wijze van pilot krijgen BOL-studenten van het MBO en medewerkers uit het bedrijfsleven, waaronder van Coneco zelf, gezamenlijk les. Met een groepsgrootte van maximaal 12 deelnemers, is iedereen verzekerd van de juiste aandacht en begeleiding.

Keuzedeel met MBO-verklaring
Het lesprogramma betreft een keuzedeel over huis- en gebouwautomatiseringssystemen. (Voor de kenners: K0804 Engineering huis- en gebouwautomatisering, gekoppeld aan Crebo 25919 Technicus Engineering). Het gaat daarbij om het klantgericht ontwerpen van systemen, het in bedrijf stellen van systemen en het verhelpen van storingen. In totaal gaat het om 6 lesdagen, op locatie van de Duurzaamheidsfabriek. Daarna kunnen deelnemers het traject afsluiten met een examen. Wie dat positief afsluit, krijgt een MBO-verklaring, gekoppeld aan Crebo 25919, uitgegeven door het Da Vinci College. Deze MBO-verklaring wordt opgenomen in DUO en biedt mogelijkheid tot vrijstelling als een deelnemer besluit om verder te studeren.

Meer weten?
Wil je meer weten over het keuzedeel of over de andere standaard en maatwerktrajecten voor jezelf of je medewerkers? Neem contact op met Nicolette Visser via npevisser@duurzaamheidsfabriek.nl.

Over Coneco
Coneco is als gebouwautomatiseerder marktleider in de branche. Het Alblasserdamse bedrijf ontwerpt, realiseert, automatiseert en onderhoudt het comfort voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Per jaar voltooit Coneco meer dan vierhonderd grote tot middelgrote projecten en draagt zo bij aan de realisatie van toekomstbestendige gebouwen. Er werken een kleine honderd mensen, die de onderneming en zijn passie voor technische innovatie belichamen. Coneco zet de mens daarom op 1 en medewerkers krijgen daarom alle ruimte om te groeien.

Share:

© Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry