Share:

Nieuws

Succesvolle kick-off Fieldlab SMASH – Smart MAintenance of SHips in de Duurzaamheidsfabriek

Op 19 januari 2016 kwamen ruim 80 deelnemers uit de gehele maritieme sector bijeen voor de officiële kick-off van het Fieldlab SMASH, naar Smart MAintenance of SHips. Na de start van Fieldlab CAMPIONE over innovatie in de procesindustrie en Fieldlab CAMINO in de infrasector hebben World Class Maintenance en InnovationQuarter uit Zuid-Holland de handen inéén geslagen om een fieldlab op te zetten dat zich richt op de maritieme sector.

Tijdens deze rondetafelbijeenkomst stonden maritieme innovaties op het gebied van condition based monitoring centraal. Onder de aanwezigen bevonden zich gevestigde namen zoals: Alewijnse, Boskalis, Damen Shipyards, Da Vinci College, Ministerie van Defensie, Fokker Technologies, Fugro, gemeente Papendrecht, Royal IHC, Oliveira, Stolt Tankers, RH Marine, Thales en Van Oord Shipmanagement.

Start Fieldlab SMASH

Tijdens de rondetafelbijeenkomst zijn de partijen in groepen aan de slag gegaan met innovaties die als het ware ‘op de plank liggen’ binnen categorieën zoals voortstuwing, romp, navigatie & communicatie, composieten en radarsystemen. Een fieldlab heeft tot doel dat kansrijke innovaties die nu bij één organisatie ontwikkeld zijn, bij meerdere organisaties getest, doorontwikkeld en ingezet worden om onderhoud voorspelbaar en daarmee optimaliseerbaar te maken.

Dit betekent dat niet alleen de ‘asset owners’ meedoen, maar dat ook de toeleveranciers van service, maintenance, dataverwerking en -analyse betrokken worden. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de maritieme sector optimaal profiteert van de kansen die nieuwe ontwikkelingen op het gebied van condition based monitoring, dataverwerking, data-analyse en ‘smart maintenance’ in het algemeen bieden.

Vervolg

In de komende maanden worden meerdere kleinere rondetafelbijeenkomsten georganiseerd om concrete pilotprojecten vast te stellen.

InnovationQuarter als aanjager

Op het congres Aerospace meets Maritime 2015 had één van de workshops het thema ‘Smart Maintenance’. Deze door InnovationQuarter in samenwerking met partners georganiseerde workshop op het maritieme congres heeft nu geresulteerd in de opzet van de Fieldlab SMASH (Smart MAintenance of SHips) voor slim onderhoud in de maritieme/offshore sector.

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry