Share:

Nieuws

Studenten presenteren projectresultaten hybride leren

Op 25 juni 2015 presenteerden studenten in de Duurzaamheidsfabriek de eindresultaten van projecten die ze samen met toonaangevende bedrijven uit de regio hebben uitgevoerd. Het gaat om studenten van de opleidingen Associate Degree Engineering, Associate Degree Maintenance & Mechanics van de Rotterdam Academy (Hogeschool Rotterdam) en studenten van de opleiding Middenkader Engineering van het ROC Da Vinci. In de Duurzaamheidsfabriek zijn school en beroepspraktijk samengebracht tot één leeromgeving, ofwel hybride leren.

Beroepscontext en opdrachten vanuit het regionale bedrijfsleven zijn leidend binnen de programmering van het onderwijs. Dit leidt tot unieke samenwerkingsverbanden. De samenwerking tussen regionale bedrijven, ROC Da Vinci en de Rotterdam Academy is hier een voorbeeld van. De studenten mbo en hbo werken in gemengde projectteams aan de opdrachten van de bedrijven. Een succesvol concept dat stimulerend werkt voor beide partijen en leidt tot innovaties die het bedrijfsleven nodig heeft.

Projecten
De opdrachten waar de studenten aan werken zijn erg divers. Voor het bedrijf Valk Welding hebben de studenten afgelopen semester onderzoek gedaan naar mogelijkheden om scheepsonderdelen volledig geautomatiseerd te lassen door de inzet van lasrobots. Voor Warmtenet Rotterdam zijn de studenten op zoek gegaan naar een slimme oplossing voor de overdracht van restwarmte naar eindgebruiker. In samenwerking met Verkerk werken studenten aan toepassingen op het gebied van domotica in een door studenten ontwikkelde domoticakamer.

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry