Share:

Nieuws

Start inschrijving nieuwe hbo-opleiding Instrumentation and Control Engineering

Tijdens de open avond van HBO Drechtsteden op 1 november start de inschrijving voor de kersverse hbo-opleiding Instrumentation and Control Engineering (meet- en regeltechniek). Deze tweejarige duale hbo-opleiding is bijzonder, omdat hij is ontwikkeld op basis van de concrete behoefte van bedrijven uit de regio en ook in samenwerking mét die bedrijven. De opleiding, die bedoeld is voor medewerkers uit de procesindustrie en de maritieme industrie, sluit daardoor perfect aan op de dagelijkse praktijk én omvat de modernste ontwikkelingen. De opleiding gaat in februari 2018 van start in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

Hbo in de Drechtsteden

Tussen nu en 2030 komen er naar verwachting 10.000 extra banen op hbo-niveau bij in de Drechtsteden. Het streven is daarom om méér hoger opgeleiden naar de regio te halen en om deze ook zelf op te leiden. Op dit moment zijn er in de regio verschillende opleidingen beschikbaar via HBO Drechtsteden. Deze particuliere hbo-instelling biedt zowel vol- en deeltijd bachelor-opleidingen, waaronder HBO Toegepaste Psychologie en Management & Ondernemerschap, als tweejarige Associate Degree (AD)-trajecten in het kader van een leven lang leren. Zo is er naar aanleiding van vraag uit de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden in september in Gorinchem een ICT-opleiding gestart en nu dus een tweejarige deeltijdopleiding Instrumentation and Control Engineering. IT-bedrijven in de Drechtsteden hebben inmiddels aangeven ook een ICT-opleiding te wensen naar Gorinchems voorbeeld.

Grote behoefte aan hoger opgeleiden

Peter Heijkoop, regionaal portefeuillehouder Onderwijs: “De behoefte aan hoger opgeleiden in deze regio is groot. Veel jongeren verlaten de regio om elders te studeren en komen niet meer terug. Met elkaar moeten we eraan werken dat leven, wonen en leren in deze regio ook voor hoger opgeleiden aantrekkelijk is en blijft. De vraaggerichte opleidingen van HBO Drechtsteden dragen daaraan zeker bij. Een belangrijk pluspunt is dat de opleidingen snel ontwikkeld kunnen worden en door de nauwe samenwerking met de bedrijven ook perfect aansluiten bij de vraag. Ik zie naast de ICT en de techniek ook mogelijkheden voor de zorgsector.”

Enquête

Via de Federatie van ondernemersverenigingen in de Drechtsteden wordt binnenkort een enquête verspreid onder bedrijven en young professionals om verdere behoefte te inventariseren. Daarnaast gaat een speciale kwartiermaker vanuit de Drechtsteden in gesprek met bedrijven om behoeften te bundelen.

Open avond 1 november 2017

De open avond van HBO Drechtsteden is op woensdag 1 november van 17.00 tot 20.00 uur op het Achterom 103 in Dordrecht. Docenten en studenten zijn deze avond aanwezig om voorlichting te geven over de opleidingen die HBO Drechtsteden aanbiedt. Meer informatie over alle open dagen is te vinden op www.hbodrechtsteden.nl

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry