onderwijsweek dordrecht duurzaamheidsfabriek

Share:

Nieuws

Nationale Onderwijsweek 5-9 oktober, vrijdagprogramma in Duurzaamheidsfabriek

Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 oktober staan Dordrecht en de Drechtsteden in het teken van de Nationale Onderwijsweek. In die week staat een breed scala aan activiteiten en workshops op het programma rondom het thema ‘meer dan school’, bedoeld voor docenten en directies van scholen, onderwijsondernemers, inwoners van Dordrecht en de Drechtsteden, beleidsmakers, bestuurders, bedrijven en overige geïnteresseerden in het onderwijs.

Highlights Nationale Onderwijsweek
Maandag 5 oktober staat in het teken van de opening en trapt af met een jongerendebat over de toekomst van het onderwijs. Op dinsdag is er een mini-symposium over (het onderzoek naar) informeel onderwijs. Woensdag ligt de focus op 0-12 jarigen en ouderbetrokkenheid. Er zijn ook twee stadsgesprekken, op dinsdag over ouderparticipatie o.l.v. Funda Müjde, woensdag praten we over nieuwe vormen van onderwijs, Aleid Truyens verzorgt hierbij een column. Op donderdag staat het voortgezet onderwijs centraal in combinatie met techniek, innovatie en duurzaamheid en start met een paneldiscussie o.l.v. Danny Mékic. Bij de workshops komen actuele thema’s zoals cyberpesten, mensenrechteneducatie en gamificatie aan de orde.

Vrijdag programma Duurzaamheidsfabriek
Op vrijdag wordt de onderwijsweek afgesloten in de Duurzaamheidsfabriek. Deze dag is er een paneldiscussie over de betekenis van Smart Industry voor de onderwijsinfrastructuur en omgekeerd (hybride leren). SER voorzitter Mariëtte Hamer, Jos van Erp van de Taskforce Smart Industrie en Marloes de Vries van het college van bestuur ROC Da Vinci houden een korte inleiding. Daarna zijn er diverse presentaties en testopstellingen door studenten en bedrijfsleven te bezoeken. Hier kunt u zich ter plekke voor inschrijven. We sluiten de middag af met een paneldiscussie onder leiding van Iwan Basoski. Ook het NUON Solar Team is deze dag in de Duurzaamheidsfabriek van de partij met de NUNA 7.

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry