Share:

Nieuws

MKB-Katalysatorfonds steunt ontwikkeling intelligente sensoren

Het Dordtse bedrijf KROHNE New Technologies ontvangt een bijdrage uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Het bedrijf gebruikt deze co-financiering om, samen met partners UReason en Flow Center of Excellence een impuls te geven aan de ontwikkeling van slimme sensoren voor de procesindustrie. Deze slimme sensoren moeten ervoor gaan zorgen dat installaties effectiever en daardoor milieuvriendelijker werken. Het project vindt plaats in de Duurzaamheidsfabriek, waar het bijdraagt aan de open innovatieomgeving van het ‘Field Lab Smart Industry’

Vragen om onderhoud en storingen voorspellen
In de (proces)industrie wordt steeds meer gebruikgemaakt van meetinstrumenten met sensoren. Om al die instrumenten te kunnen beheren en onderhouden, is het belangrijk dat de sensoren in de toekomst zelf kunnen aangeven wanneer ze onderhoud nodig hebben en eventuele verstoringen in het proces en in de sensor zelf kunnen voorspellen. Als dat lukt, worden procesinstallaties efficiënter in het gebruik en dus ook energiezuiniger (minder CO2). Bovendien is er minder kennis en capaciteit van mensen nodig. De projectpartners in de subsidieaanvraag willen een belangrijke bijdrage leveren aan deze ontwikkeling.

Open innovatie
Met het project wordt een stap gezet in de verdere concretisering van de open innovatieomgeving van het Fieldlab Smart Industry Duurzaamheidsfabriek. De kennis die in het project wordt opgedaan leidt tot nieuwe toepassingsmogelijkheden voor het Flow Center of Excellence, de kalibratie-faciliteit voor onderzoek en onderwijs op het gebied van het meten van vloeistofstromen in de Duurzaamheidsfabriek. Hiermee kunnen straks ook andere (regionale) bedrijven in de procesindustrie en maritieme sector hun voordeel doen.

Nieuw businessmodel
Eelco van Harten van KROHNE New Technologies: “Als we erin slagen samen een nieuwe generatie intelligente flowmeters te realiseren, opent dat voor KROHNE de weg voor ‘FaaS’ (Flowmeting as a Service) als nieuw businessmodel. Dat zou de concurrentiepositie van KROHNE aanzienlijk versterken en zo een wezenlijke bijdrage leveren aan duurzame werkgelegenheid in de regio Drechtsteden. ”
Voor UReason, gespecialiseerd in data-analyse en machine leren, biedt het project de mogelijkheid om haar kennis, inzicht en ervaringen met toepassingen van Artificial Intelligence in de procesindustrie verder te ontwikkelen.

Samenwerken aan sterkere concurrentiepositie


Wethouder Jasper Mos: “Het is geweldig om te zien hoeveel bedrijven in Dordrecht en de regio volop bezig zijn met nieuwe innovatie en daarin ook de samenwerking zoeken met het onderwijs. KROHNE is voor mij ook van begin af aan een schoolvoorbeeld geweest.”

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry