Share:

Nieuws

MKB-katalysatorfonds Drechtsteden van start

In aanwezigheid van zo’n 70 geïnteresseerden uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid, gaf regionaal portefeuillehouder economie Korteland dinsdagochtend 1 maart het startschot voor het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Het fonds biedt interessante co-financieringsmogelijkheden voor innovatieve regionale MKB-ondernemers uit de (maritieme) maakindustrie. Tijdens de bijeenkomst werd ook de website van het fonds gelanceerd.

MKB-katalysatorfonds Drechtsteden

De Drechtsteden bevorderen de innovatie in het regionale bedrijfsleven op verschillende manieren: door faciliteiten voor innovatie te ondersteunen, door te investeren in samenwerking binnen en tussen sectoren en nu door de lancering van dit innovatiefonds. MKB ondernemers in de Drechtsteden kunnen vanaf nu bij het MKB-katalysatorfonds een subsidie aanvragen voor kennisvouchers, haalbaarheidsonderzoeken, het ontwikkelen en testen van prototypes en voor kwartiermakers van open innovatiecentra.

Portefeuillehouder Richard Korteland: “De Drechtsteden willen met het fonds een vliegwiel op gang brengen, om daarmee ook te komen tot nieuwe samenwerkingsvormen, en de concurrentiepositie van de sector in de breedte te versterken. Uiteindelijk moet dit zorgen voor productiviteitsgroei en versterking van de internationale concurrentiepositie en daarmee ook behoud en groei van werkgelegenheid voor onze regio.”

Aanvragen beoordeeld door ondernemers

Een expert team bestaande uit enthousiaste ondernemers uit de eigen sector adviseert de regio bij de beoordeling van aanvragen. Tijdens de startbijeenkomst van het fonds werden de leden van de adviescommissie voorgesteld. Het gaat om:
• Paul Bosman, Executive Manager van Mampaey Offshore Industries
• Kees van de Graaf jr. – Directeur Baggerbedrijf De Boer
• Marco Huisman – Technical Director Veth Propulsion
• Ton Kraak – Chief Executive Officer Dieseko Group
• Niels Wepster – Directeur Amega Holding

Niels Wepster, zelf afkomstig uit de bancaire wereld, gaf aan dat hij bij de beoordeling ook met name naar de achtergrond van de ondernemer zelf te kijken. Robin van der Zee van de Duurzaamheidsfabriek is secretaris van het MKB-katalysatorfonds.

Duurzame groei in de regio

Het MKB-katalysatorfonds is, als onderdeel van de Innovatiestrategie Drechtsteden, bedoeld als ‘launching platform’ om innovaties in de regio te versnellen en een nieuwe dynamiek in de regio te creëren. Daarvoor is meer nodig dan alleen geld. De opzet van het fonds is er dan ook nadrukkelijk op gericht om nieuwe verbindingen tot stand te brengen. Met die achtergrond vormen de Duurzaamheidsfabriek, Maritime Delta en InnovationQuarter relevante partners in de regio.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de inhoud van dit bericht dan kunt u uw vraag stellen aan Robin van der Zee, secretaris van het MKB-katalysatorfonds op telefoonnummer +31 6 12684341. Of uw stuurt een e-mail naar rvanderzee@duurzaamheidsfabriek.nl. Meer informatie is ook te vinden op de website van het fonds.

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry