Share:

Nieuws

MKB-katalysatorfonds Drechtsteden co-financiert haalbaarheidsonderzoek ‘Modulair drijvend groen’

Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden kent een bijdrage van € 25.000,- toe aan het Papendrechts bedrijf Gebr. De Koning. Zij steken dit bedrag in verder onderzoek naar de haalbaarheid van hun concept ‘Modulair Drijvend Groen’. Dit is een innovatieve en uiterst duurzame oplossing om de waterkwaliteit in stedelijke havengebieden te verbeteren en tegelijk meer groen in de stad te creëren. In de woorden van de adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds: “Het is een nieuw product in de waterbouw, waarvoor niet alleen in eigen land veel interesse is, maar dat ook uitstekend valt te exporteren. Daarmee vergroot het de potentie voor economische groei in de regio en versterkt het het economische ecosysteem in de Drechtsteden.”

Duurzaam versterken van de economie

Op donderdag 21 april ontving regionaal portefeuillehouder economie Richard Korteland de innovatieve MKB-ondernemers in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Hij zei daarbij: “We verstrekken deze subsidie omdat uw initiatief concreet bijdraagt aan de hoofddoelstelling van ons regionaal meerjarenprogramma ‘Samen Stad aan het Water, Samen Maritieme Topregio!’: het op duurzame wijze versterken van onze economische kracht.” Voor het project gaat Gebr. De Koning een joint venture aan met het Rotterdamse bedrijf Urban Green. Gebr. de Koning brengt vooral de expertise op het gebied van de modulaire onderbouw met drijvende elementen voor het eiland, terwijl Urban Green vooral concepteigenaar is en kennis heeft van waterzuivering, habitat en flora en fauna. Onder de naam ‘Urban Delta’ zullen de twee bedrijven de activiteiten rondom het project ‘Modulair drijvend groen’ en de daaruit voortkomende projecten vormgegeven.

Modulair drijvend groen

Het idee achter ‘Modulair drijvend groen’ is om vervuilde stedelijke havengebieden kunstmatige eilanden aan te leggen met veel groen. De planten verbeteren boven water de luchtkwaliteit en zijn ook aantrekkelijk voor vogels, insecten en andere fauna. Bovendien kunnen de eilanden ook milieuneutraal bebouwd worden, wat ze geschikt maakt voor wonen en recreëren. Onder water zorgen de wortels voor natuurlijke filtering van het water en dienen ze als kraamkamer voor jonge vis en ander onderwaterleven.

Interesse in binnen- en buitenland

Een heel aantrekkelijk concept, waarvoor al veel interesse bestaat in binnen- en buitenland. Maar ook een complex project met veel uitdagingen. Er moet bijvoorbeeld onderzoek plaatsvinden naar de invloed van het klimaat op de werking van de natuurfilters, naar de meest optimale materialen en vegetaties en naar de juiste verhouding tussen rendement, formaat en kosten. Ook moet relevante wet- en regelgeving goed in kaart gebracht worden. Voor dergelijk haalbaarheidsonderzoek heeft het MKB-katalysatorfonds de cofinanciering toegekend.

MKB-katalysatorfonds

De subsidie voor ‘Drijvend groen’ is de eerste cofinanciering uit het in maart gelanceerde MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Dit fonds is ingesteld door de Drechtsteden om te investeren in de innovatiekracht van de regio en zo de ambities van ‘Samen Stad aan het Water, Samen Maritieme Topregio’ kracht bij te zetten. Het fonds levert niet alleen een bijdrage aan innovaties van regionale  MKB-bedrijven door cofinanciering, maar helpt ook door het ontsluiten van relevante netwerken. Het draagt bovendien bij aan nieuwe samenwerkingsverbanden tussen (MKB-)bedrijven onderling.

Kijk voor meer informatie op:
www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl / www.gebrdekoning.nl / www.urban-green.nl

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry