Share:

Nieuws

MKB-katalysatorfonds Drechtsteden co-financiert haalbaarheidsonderzoek ‘Baggerfabriek®’

Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden kent een bijdrage van € 16.000,- toe aan NETICS uit Alblasserdam. Het bedrijf investeert dit bedrag in verder onderzoek naar ontwikkeling van een ‘Baggerfabriek’ waarin baggerspecie uit een gebied wordt verwerkt tot bouwproducten voor projecten in datzelfde gebied. De adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds is enthousiast en prijst het bedrijf met dit innovatieve idee: “De manier waarop NETICS beoogt om bagger op een winstgevende manier te hergebruiken is innovatief. Bovendien wil NETICS met de Baggerfabriek in onzer regio de ketens van de baggerindustrie en de (water)bouwsector aan elkaar koppelen. Ook dat is vernieuwend.”

Wat is de Baggerfabriek?

Deltagebieden over de hele wereld zijn kwetsbaar voor overstromingen. Baggeren is daarom een oneindige en regelmatig terugkerende noodzaak. Maar het afzetten van baggerspecie is moeilijk en vaak kostbaar. Tegelijkertijd worden primaire grondstoffen steeds schaarser en duurder en moet men naar alternatieve en meer duurzame oplossingen op zoek. Er ligt dus wereldwijd een enorme kans voor het inzetten van baggerspecie als bouwstof. NETICS is de expert in de wereld op dit gebied en heeft daarom de Baggerfabriek ® bedacht, een plek waar de baggerspecie uit een gebied wordt verwerkt tot nieuwe producten (o.a. dijkenklei, stenen, kademuren, …) die kunnen worden gebruikt in bouw- en infraprojecten in datzelfde gebied. NETICS werkt samen met iUrbanmanagement, expert in stedelijke processen.

Versterken imago Drechtsteden als maritieme topregio

Eldert Besseling van NETICS: “Ons doel is om de eerste Baggerfabriek in de Drechtsteden te bouwen. Deze eerste fabriek zal ook dienst doen als kenniscentrum en showcase. De Baggerfabriek zal nieuwe werkgelegenheid opleveren en het imago versterken van de Drechtsteden als dé maritieme topregio met dé baggeraars en waterbouwers van de wereld.”

Dat klinkt veelbelovend, maar gaat NETICS die ambitie met de Baggerfabriek waarmaken? Daarvan moest het bedrijf de adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds nog wel eerst overtuigen. Gerard van Zomeren van iUrbanmanagement: “De commissie bestaat uit gerenommeerde ondernemers uit de regio. Ze kennen de sector door en door en kwamen met kritische vragen, een aantal extra voorwaarden en ook interessante suggesties. Dat biedt een enorme meerwaarde! Het zet ons op scherp en verhoogt uiteindelijk de slagingskans van het project.”

Innovatief MKB geeft impuls aan de regio

Op donderdag vrijdag 20 mei ontving regiobestuurder Hans Tanis de innovatieve MKB-ondernemers in Sliedrecht. Hij zei daarbij: “Staand voor het Nationaal Baggermuseum waar de geschiedenis van de – van oorsprong Sliedrechtse – baggerindustrie in beeld wordt gebracht, vind ik het oprecht mooi om te zien dat naast de bekende, grote baggerbedrijven ook allerlei nieuwe, jonge initiatieven ontstaan. Dit ondernemerschap willen we graag vanuit de gehele regio aanmoedigen!”

Circulair en maatschappelijk duurzaam

Regiobestuurder en wethouder in Alblasserdam Peter Verheij is ook trots op de innovatieve ondernemers in zijn gemeente: “Met wat NETICS beoogt, ontstaat er potentieel een nieuwe industrie, die kan zorgen voor een nieuwe afzetmarkt en nieuwe exportproducten. En minstens zo belangrijk is dat NETICS nadrukkelijk de verbinding zoekt met andere regionale bedrijven en onderwijsinstellingen. Bovendien is de Baggerfabriek een goed voorbeeld van de circulaire economie. Het vormt een duurzame oplossing voor deltagebieden.”

MKB-katalysatorfonds Drechtsteden

De subsidie voor de Baggerfabriek is de tweede cofinanciering uit het in maart gelanceerde MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Dit fonds is, in het kader van de regionale ‘investeringsstrategie maritieme topregio’, gecreëerd door de regionale overheid om te investeren in de innovatiekracht van de regio en zo de ambities van ‘Samen Stad aan het Water, Samen Maritieme Topregio’ kracht bij te zetten. Het fonds levert niet alleen een bijdrage aan vroege fase financiering voor innovaties van regionale MKB-bedrijven door cofinanciering, maar draagt hieraan ook bij door het ontsluiten van relevante netwerken en het bieden van faciliteiten. Om die reden is het fonds ondergebracht bij de Duurzaamheidsfabriek, waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenwerken aan innovatie op het terrein van duurzaamheid, maritieme techniek en energie.

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry