Share:

Nieuws

Landelijke Kinderklimaattop in Duurzaamheidsfabriek Dordrecht groot succes

Vrijdag 6 november vond de landelijke Kinderklimaattop 2015 plaats in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Zo’n 60 kinderen uit het hele land bespraken ideeën om klimaatverandering tegen te gaan. De Gouden Tip die de kinderen meegeven aan de Nederlandse klimaatdelegatie voor de VN Klimaattop in Parijs is het ‘energieke schoolplein’. De leerlingen van basisschool Het Panorama uit Arnhem overtuigden de jury met hun idee: “Met bewegen, rennen en schommelen op het schoolplein kun je energie opwekken. Ook willen we op schoolpleinen regenwater opvangen en bomen of struiken planten.”

De kinderen op de Kinderklimaattop vertegenwoordigden in totaal ruim 28.000 deelnemers van de Groene Voetstappenactie die plaatsvond in tientallen gemeenten in Nederland. In de setting van een echte VN-top praatten en onderhandelden kinderen over hun ideeën. Dat gebeurde in vijf workshops met de thema’s ‘Weer en schone lucht’, ‘Duurzame schoolgebouwen’, ‘Duurzame mobiliteit’, ‘Natuur en milieu’ en ‘Water’. De workshops werden begeleid door onder meer Dordtse wethouders, een boswachter, een heemraad en andere besluitvormers. Na vijf enthousiaste pitches besloot de vakjury dat het energieke schoolplein als Gouden Tip naar Parijs meegaat. Voorzitter van de jury Klimaatgezant Michel Rentenaar beloofde alle ideeën mee te nemen in zijn koffer naar Parijs.

Duurzaamheidsfabriek
In de tussentijd maakten de kinderen ook nog kennis met de Dordtse Duurzaamheidsfabriek. In dit unieke concept werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen om aan een nieuwe generatie technici praktisch duurzaamheidsonderwijs te geven. De 3D-printer, de plastic shredder en de 3D-gevel konden op veel belangstelling rekenen.

Voetstappen uit de Drechtsteden
Voorafgaand aan de Kinderklimaattop kwamen de afgevaardigden uit de regio Drechtsteden samen met hun wethouders de verzamelde Groene Voetstappen afgeven bij de Duurzaamheidsfabriek. Die Groene Voetstappen verdienden ze door de afgelopen periode op een milieuvriendelijke manier naar school te gaan. De Dordtse wethouder Rik van der Linden (Duurzaamheid) nam als gastheer de 2000 regionale voetstappen in ontvangst en overhandigde die aan Anna Schoemakers, directeur van het Klimaatverbond.

Binnenkort verschijnt op www.dordtduurzaam.nl een videoverslag van de Kinderklimaattop 2015.

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry