Share:

Nieuws

Lancering MKB-katalysatorfonds Drechtsteden I 1 maart 2016 Duurzaamheidsfabriek

Innovatie in de (maritieme) maakindustrie ontstaat niet vanzelf. We weten als regio dat voor het MKB geen of beperkte toegang tot financiering één van de grootste belemmeringen is om tot innovatie te komen. Om die reden lanceren de Drechtsteden met trots op 1 maart in de Duurzaamheidsfabriek het MKB-katalysatorfonds. Het fonds is erop gericht om een extra impuls te geven aan de vroege fasen van innovatie voor het MKB in de (maritieme) maakindustrie. Op 1 maart aanstaande wordt het fonds opengesteld en worden de mogelijkheden voor uw bedrijf toegelicht.

MKB Katalysatorfonds Drechtsteden

Regio Drechtsteden bevordert op uiteenlopende wijzen innovatie in het regionale bedrijfsleven, onder meer door faciliteiten voor innovatie te ondersteunen, te investeren in samenwerking binnen en tussen sectoren en nu door de lancering van dit innovatiefonds. MKB ondernemers in de Drechtsteden kunnen vanaf 1 maart 2016 bij het MKB-katalysatorfonds een subsidie aanvragen voor de 1) kennisvouchers, 2) haalbaarheidsonderzoeken 3) het ontwikkelen en testen van prototypes en 4) kwartiermakers van open innovatiecentra. Een expert team bestaande uit ondernemers uit de eigen sector adviseert de regio bij de beoordeling van aanvragen. Met dit fonds wordt innovatie gestimuleerd en voorzien in de financieringsbehoefte van het MKB. Het draagt bovendien bij aan nieuwe samenwerkingsverbanden tussen (MKB) bedrijven onderling. Uiteindelijk moet dit een bijdrage leveren aan duurzame economische groei in de regio.

Programma

07:45 – 08:00     Inloop

08:00 – 08:15     Welkom en toelichting innovatiestrategie Drechtsteden en MKB-                              katalysatorfonds

                               Richard Korteland – Regionaal Bestuurder Economie en Innovatie

08:15 – 08:30     Presentatie adviescommissie en secretaris voor beoordeling aanvragen

                               Ondernemers uit regio Drechtsteden

08:30 – 08:40     Innovatie in de Duurzaamheidsfabriek

                                Rein Meester – Directeur Duurzaamheidsfabriek

08:40 – 08:50     Financiering en innovatie

                                Gerbert van der Wal – Hoofd Business Development Innovation Quarter

08:50 – 09:00    Openstelling van het fonds

 

Save-the-date

Met genoegen nodigen wij u uit voor de startbijeenkomst van het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden op 1 maart 2016 van 7:45 tot 09:00 uur.

De locatie voor de fondslancering is de Duurzaamheidsfabriek, dé plek die ruimte biedt aan innovatieve ondernemers en onderwijs om samen te werken aan nieuwe productontwikkeling, duurzame productiemethoden en (sociale) innovatie.

Bent u een ondernemer in de (maritieme) maakindustrie en heeft u interesse om bij de lancering van het MKB katalysatorfonds aanwezig te zijn? U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: rvanderzee@duurzaamheidsfabriek.nl.

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry