Share:

Nieuws

Kennisdelingsplatform Wetenschap & Technologie voor primair onderwijs

Leraren delen lesideeën W&T via nieuw online platform

Donderdag 21 april jl. vond de officiële lancering plaats van het online kennisdelingsplatform www.techniekop.school. Op deze website delen onderwijzers uit het basisonderwijs lesideeën en lesbrieven voor Wetenschap & Technologie lessen in de klas. Regionaal portefeuillehouder Arbeidsmarkt en Onderwijs Bert van de Burgt, zelf oud-schoolmeester, was aanwezig bij de lancering en reikte de certificaten uit aan de tweede lichting deelnemers van het professionaliseringstraject W&T.

Voorop in professioneel W&T-onderwijs

De deelnemende docenten uit het primair onderwijs die als eerste de lesbrieven hebben ontwikkeld voor de www.techniekop.school website, volgden het professionaliseringstraject Wetenschap & Technologie waarbij ze kennis maakten met nieuwe technologieën, technische bedrijven en de banen van de toekomst. Maar ze leerden vooral ook hoe ze kinderen kunnen helpen bij het ontwikkelen van ’21ste-eeuwse vaardigheden’.

Het professionaliseringstraject is erop gericht om een professionele en ook inspirerende invulling te geven aan W&T-onderwijs. W&T wordt vanaf 2020 een verplicht onderdeel in het lesprogramma van het primair onderwijs. De Drechtsteden willen hierin graag een voortrekkersrol vervullen. Voor de regionale economie is het namelijk belangrijk dat de bedrijven die zich hier vestigen goed opgeleid (technisch) personeel kunnen vinden. En, omgekeerd, vergroot kennis van W&T de kans op werk voor de huidige generatie schoolkinderen.

25 scholen, 90 docenten, zo’n 2500 kinderen

Het professionaliseringstraject is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Zes schoolbesturen uit de regio hebben hier samen subsidie voor aangevraagd, met steun van het Regionaal Programma Arbeidsmarkt Drechtsteden en de Duurzaamheidsfabriek. In totaal gaat het daarmee om zo’n 25 scholen, met 90 docenten, waarmee zo’n 2500 kinderen worden bereikt.

Het traject is vormgegeven en uitgevoerd door het LeXlab, onderdeel van de Duurzaamheidsfabriek.

Meer info:

Mila van Geesink – m.van.geesink@drechtsteden.nl

Regionaal Programma Arbeidsmarkt Drechtsteden

 

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry