Share:

Kennis & Innovatie

Innovatie

Door de uitvoering van echte opdrachten, aangereikt door het bedrijfsleven, worden de werkzaamheden voor zowel studenten als docenten enorm tastbaar. Bedrijven zetten in de Duurzaamheidsfabriek de allernieuwste apparatuur neer, zo worden de studenten opgeleid voor de toekomst. In de Duurzaamheidsfabriek komen diverse onderwijsvormen samen. Studenten van de Technische Universiteit en het hbo werken samen met mbo-leerlingen van het ROC Da Vinci.

“Het is interessant om die samenwerking te zien. Een TU-student kan ontwerpen, maar weet lang niet altijd hoe de praktijk in elkaar steekt. Dan hoor ik een student van ons vertellen dat het ontwerp praktisch gezien onmogelijk is en er dus echt wat in aangepast moet worden. Dit werkt stimulerend voor beide partijen en leidt ook tot innovaties die het bedrijfsleven nodig heeft.”

 

Marleen Michielsen – domeinleider technologie ROC da Vinci

Daarnaast is de Duurzaamheidsfabriek de thuisbasis van de Centra voor Innovatief Vakmanschap maritiem en energie en van de publiek-private samenwerking (PPS) verbrandingsmotoren. Deze publiek-private samenwerkingsverbanden zijn gericht op een topsector om zo de innovatiekracht van de sector te verhogen.

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry