Share:

Nieuws

Jaarconferentie Techniekpact 2016 in de Duurzaamheidsfabriek

De Factor Mens

Op 18 april 2016 vindt de Jaarconferentie Techniekpact plaats in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. In deze maritieme regio zijn we gewend de handen uit de mouwen te steken. Het programma dat we u aanbieden leent zich dan ook niet voor passief achterover leunen. Op een actieve manier gaan we met elkaar in gesprek over Techniekpact 2016-2020 en stellen we de acties vast voor de komende jaren.

Het thema van de jaarconferentie is de Factor Mens. Techniek, en het ook het Techniekpact, gaat immers over mensen. Mensen die kiezen voor techniek, leren en werken in de techniek. Mensen die techniek bedenken, maken en onderhouden. En over mensen zoals u, die zich inspannen om onze gezamenlijke ambities waar te maken.

Natuurlijk laten we u ook graag de innovaties in onze regio zien, waarbij het water een bijzondere plek inneemt. De regio Rotterdam-Drechtsteden is het zwaartepunt van het Nederlandse maritieme cluster. Maak kennis met onze regionale visitekaartjes als het gaat om innovatie, durf en ondernemingszin, en maak vooral ook kennis met elkaar.

Rotterdam en de Drechtsteden nodigen u namens landsdeel Zuidwest en de Rijksoverheid uit voor de Jaarconferentie Techniekpact op 18 april 2016.

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry