Share:

Nieuws

Eerste groep mavo/vmbo-docenten ontvangt certificaat Training Wetenschap & Technologie

Op 26 juni ontvingen de eerste 15 deelnemers aan de docenttraining Wetenschap & Technologie voor mavo/vmbo-docenten hun certificaat van deelname. De afgelopen maanden maakten deze docenten van 5 scholen in de regio Drechtsteden-Gorinchem kennis met nieuwe technologieën, maar ze leerden vooral ook hoe ze bij hun leerlingen een onderzoekende, open blik kunnen stimuleren. Voor hun kansen op de arbeidsmarkt zijn ’21ste eeuwse vaardigheden’, zoals creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, samenwerken en ICT-geletterdheid namelijk steeds belangrijker. De uitreiking van de certificaten vond plaats tijdens de afsluitende les in het Nationaal Onderwijs Museum.

Docenttraining Wetenschap & Technologie
De training is ontwikkeld voor docenten mavo/vmbo theoretische en gemengde leerweg die hun kennis over technologie en wetenschap willen vergroten. Het doel van de training, die verspreid was over 6 dagdelen, was vooral om de intrinsieke motivatie van docenten aan te wakkeren rond W&T en Ontwerpend & Onderzoekend leren. Tijdens de bijeenkomsten gingen de docenten vooral ook zelf aan de slag met onderzoekend en ontdekkend leren. Iedere bijeenkomst werd afgesloten met een kleine opdracht voor in de klas. De training werd bekostigd door Toptechniek in Bedrijf. Annemieke en Rosina, deelnemers aan de training: “Inspirerende bijeenkomsten met grote diversiteit aan activiteiten. We zijn getriggerd om hier actief mee aan de slag te gaan; de raderen draaien.”

Vernieuwend onderwijs
In de regio Drechtsteden-Gorinchem staat onderwijsvernieuwing hoog in het vaandel. Vanuit een heldere visie op de rol van onderwijs in deze samenleving ontwikkelt de Duurzaamheidsfabriek/LeXlab onderwijsomgevingen waaruit energie straalt om te leren, te ontwikkelen en te veranderen. De docenttraining Wetenschap & Technologie, die volgend schooljaar opnieuw zal worden gegeven, is daar een voorbeeld van. Andere voorbeelden zijn de training ‘Techpeuters- en kleuters’ voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten en het programma ENERWIZE dat in september van start gaat: twee uur pure techniekinspiratie voor VMBO-2 klassen, tussen de technische bedrijven en studenten van het Davinci. Verspreid over verschillende Xperiences gaat de groep aan de slag met de energietransitie, robots, installatiewerk, 3D ontwerpen en duurzaamheid

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry