Share:

Nieuws

Eerste certificaten voor beter Wetenschap- en Techniekonderwijs in het primair onderwijs

Op woensdag 17 februari ontvingen de eerste deelnemers aan het Docent Professionaliseringstraject Wetenschap en Techniek hun certificaat voor deelname. De afgelopen maanden maakten ze kennis met nieuwe technologieën, technische bedrijven en de banen van de toekomst. Maar ze leerden vooral ook hoe ze kinderen kunnen helpen bij het ontwikkelen van ’21ste eeuwse vaardigheden’. De feestelijke uitreiking van de certificaten, door Wethouder mevrouw Joke Reuwer-Verheij van de gemeente Papendrecht, vond plaats in het Nationaal Onderwijs Museum.

25 scholen, 110 docenten, zo’n 3000 kinderen

Het professionaliseringstraject is op een bijzondere manier tot stand gekomen. 8 schoolbesturen uit de regio hebben er samen subsidie voor aangevraagd, met steun van het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden en de Duurzaamheidsfabriek. In totaal gaat het daarmee om zo’n 25 scholen, met 110 docenten, waarmee zo’n 3000 kinderen worden bereikt.

Regionaal portefeuillehouder Arbeidsmarkt en Onderwijs Bert van de Burgt, zelf oud schoolmeester, trapte de bijeenkomst af: “Techniek is overal. Het is onderdeel van onze samenleving en belangrijk voor de economie en werkgelegenheid in de Drechtsteden. Daarom moet techniek zichtbaar zijn in de klas. Maak kinderen op jonge leeftijd enthousiast door ze zelf dingen te laten ontdekken en er in de praktijk mee aan de slag te gaan. Het is goed dat er een professionaliseringstraject is gekomen in de regio dat zorgt voor het stuk extra opleiding.”

Wethouder Joke Reuwer-Verheij overhandigt het eerste certificaat aan juf Anneloes van de Koning Beatrixschool uit Papendrecht. Foto: Studio 305

Wethouder Joke Reuwer-Verheij overhandigt het eerste certificaat aan juf Anneloes van de Koning Beatrixschool uit Papendrecht. Foto: Studio 305

 

De docenten maakten kennis met nieuwe technologieën, zoals lasersnijden en 3D-printen en gingen ook op bezoek bij technische bedrijven en kregen inzicht in de banen van de toekomst. Juf Corine van de Johannes Calvijnschool bezocht bijvoorbeeld Biezepol Metaalbewerking in Heerjansdam: “Het is goed om te zien dat ondanks alle techniek de persoon die de machine bediend er wel degelijk toe doet. Het vakmanschap blijft, maar op een andere manier. “Wethouder Reuwer-Verheij bevestigde dat: “Het College van B&W Papendrecht is onlangs op bezoek geweest bij de Fokker Bedrijfsschool. De vraag uit bedrijfsleven is er! Er is en blijft behoefte aan technische mensen.”

Daarnaast benadrukte de wethouder nogmaals dat de leerkracht een belangrijke rol heeft in het overbrengen van enthousiasme voor techniek en het ontwikkelen van de talenten bij kinderen. Het professionaliseringstraject richt zich dan ook nadrukkelijk ook daarop. De docenten leerden hoe ze kinderen op een andere manier kunnen laten kijken naar de wereld, hun nieuwsgierigheid kunnen stimuleren en ze kunne helpen bij het ontwikkelen van belangrijke ’21ste eeuwse vaardigheden’, zoals creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, samenwerken en ICT-geletterdheid.

Voorop in professioneel W&T-onderwijs

Het professionaliseringstraject is erop gericht om een professionele en ook inspirerende invulling te geven aan W&T-onderwijs. W&T wordt vanaf 2020 een verplicht onderdeel in het lesprogramma in het primair onderwijs. De Drechtsteden willen hierin graag een voortrekkersrol vervullen. Voor de regionale economie is het namelijk belangrijk dat de bedrijven die zich hier vestigen goed opgeleid (technisch) personeel kunnen vinden. En, omgekeerd, vergroot kennis van W&T de kans op werk voor de huidige generatie schoolkinderen.

Het traject is vormgegeven en uitgevoerd door het LeXlab, onderdeel van de Duurzaamheidsfabriek. Binnenkort start de tweede groep docenten aan het traject en ook in het nieuwe schooljaar gaat een groep docenten van start.

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry