Share:

Nieuws

Economie herstelt… Nu de banen nog!

Op woensdag 14 december 2016 organiseerde het regionaal Programma Arbeidsmarkt in de Duurzaamheidsfabriek voor 175 bezoekers het werkcongres ‘Economie herstelt… Nu de banen nog!’.

Regionaal portefeuillehouder Arbeidsmarkt en Beroepsonderwijs Peter Heijkoop nodigt u uit om samen met andere stakeholders uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid concrete stappen te maken op het gebied van innovatie, onderwijs en nieuwe werkgelegenheid. U kunt rekenen op inspirerende sprekers, constructieve gesprekken en tastbare resultaten!

Kansen zien…

Met het maritieme cluster hebben de Drechtsteden een sterk, onderscheidend economisch profiel dat de regio aantrekkelijk maakt voor bedrijven en investeerders. De werkgelegenheid wordt echter vooral gedreven door andere grote sectoren en groeisectoren. Nu de Nederlandse economie weer in de lift zit, zijn er kansen om de economische positie van de Drechtsteden verder te verstevigen.

Kansen grijpen!

Om die kansen te verzilveren is het van belang dat er voldoende goed opgeleid personeel beschikbaar is. Daarnaast is het belangrijk dat er nieuwe werkgelegenheid ontstaat en behouden blijft voor de inwoners van de Drechtsteden. Dit kan alleen wanneer bedrijfsleven, onderwijs en overheden vanuit een gezamenlijke agenda stevig inzetten op (sociale) innovatie, duurzame inzetbaarheid (leven lang leren) en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry