Share:

Innoveren en een leven lang ontwikkelen

Profiel Duurzaamheidsfabriek

Het profiel van de Duurzaamheidsfabriek is gericht op duurzame technologie met als focus de maritieme maaksector en de energiesector. De multifunctionele opzet van de Duurzaamheidsfabriek biedt mogelijkheden tot het organiseren van cross-sectorale activiteiten rond duurzame technologie en tot het stimuleren van innovatie. Ook zijn er relaties te leggen met de overige maaksectoren in de regio.

De Duurzaamheidsfabriek wil een bijdrage leveren aan het oplossen van de knelpunten op de arbeidsmarkt door het opleiden van vakmensen die bekwaam zijn om in innovatiegedreven beroepscontexten te kunnen werken.

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry