Share:

Innoveren en een leven lang ontwikkelen

Organisatie

De Coöperatie Leerpark U.A. is eigenaar van de Duurzaamheidsfabriek. Samen met het bedrijfsleven wordt in de fabriek invulling gegeven aan de economische sectoren maritieme technologie en energietransitie.

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry