Share:

Innoveren en een leven lang ontwikkelen

De Duurzaamheidsfabriek - het gebouw

De Duurzaamheidsfabriek is een ontwerp van architect Thomas Rau. Het gebouw is 5.500 m2 groot en omvat bedrijfsvloeren, kantoren, een innovatielab, bedrijfsruimtes en ontmoetingsplekken. De bedrijven die betrokken zijn bij de Duurzaamheidsfabriek hebben hier allemaal hun eigen plek waar zij onderwijs verzorgen en aan innovatieve opdrachten werken. Rau heeft vanuit de hoeken van het gebouw allerlei zichtlijnen ontworpen om innovatieve samenwerking tussen de gebruikers van het gebouw te stimuleren.

Gebouw als leerobject
Het gebouw Duurzaamheidsfabriek zelf fungeert ook als leerobject. De toegepaste technieken, installaties en oplossingen kunnen door de studenten als praktijkvoorbeelden gebruikt worden. Zo wordt bijvoorbeeld de WKO (warmte- en koudeopslaginstallatie) ingezet als leerwerkruimte en is de luchtbehandelingskast voorzien van glas, zodat de werking eenvoudig te bekijken is.
De gevel  en het dak zijn zo ontworpen dat er ruimte is voor projectopstellingen zoals bijvoorbeeld windmolens, zonneboilers en zonnecellen.

Duurzaam gebouw
Naast het gebruik van allerlei toegepaste installaties is het gebouw zelf ook duurzaam. De toegepaste materialen zijn zoveel mogelijk herbruikbaar, het gebouw is uitstekend geïsoleerd, er wordt zoveel mogelijk natuurlijk geventileerd en er is rekening gehouden met een mogelijke functieverandering van het gebouw in de toekomst. Tijdens de bouw is rekening gehouden met allerlei parameters waardoor de energiebehoefte van het gebouw geminimaliseerd is.

 4D-gevel
Aan de gevel van de Duurzaamheidsfabriek bevindt zich de 4D-gevel. Deze bestaat uit roterende modules en kan bijvoorbeeld zonne-energie opwekken, fijnstof afvangen of reclame maken. Afhankelijk van de omstandigheden kan een van de functies gekozen worden. De 4D-gevel is afkomstig van het bedrijf Cablean uit Sliedrecht.

Zichtbaarheid
Om de de activiteiten in de Duurzaamheidsfabriek zichtbaar te maken naar de stad en de buitenwereld is de straatgevel van het gebouw voorzien van een grote glazen pui. Deze pui wordt ook wel ‘de etalage’ genoemd.

Circulaire economie
De vierde verdieping van de Duurzaamheidsfabriek, gericht op kennisdeling en ontmoeting, is geheel ingericht volgens de principes van de circulaire economie. Bij de inrichting zijn geen producten aangeschaft, maar prestaties. Dus bijvoorbeeld licht in plaats van lampen,  loopcomfort in plaats van vloerbedekking en werkplekken in plaats van meubilair. De leveranciers blijven eigenaar van hun producten (die natuurlijk moeten voldoen aan duurzame eisen) en zijn dus gebaat bij het leveren van producten met een hoge levensduur. Deze inrichting is gerealiseerd met behulp van bedrijven als Turntoo, Philips en Desso. Hiermee is deze verdieping een voorbeeld van een totaal duurzame inrichting.

Icoonproject
De Duurzaamheidsfabriek en het Leerpark zijn aangewezen tot een van de icoonprojecten van Stichting Urgenda, de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie in Nederland.

Share:

Campusontwikkeling
Leerpark

Lees in het visiedocument ‘Campusontwikkeling Leerpark Dordrecht’ alles over de kansen en de toekomst van het Leerpark.

Lees het visidocument

Ruimte huren in de
Duurzaamheidsfabriek

De vierde verdieping van de Duurzaamheidsfabriek is ingericht voor kennisdeling en ontmoeting. Op deze verdieping kunt u vergaderen, brainstormen, ontmoeten, inspireren, eten & drinken. Het is een creatieve broedplaats voor innovatie & duurzaamheid, met volop inspiratie voor uw eigen organisatie. Er is ruimte voor bijeenkomsten van 2-250 personen. Ook zijn op deze verdieping verschillende start-ups gevestigd en is er een koffiebar.

> Bekijk de mogelijkheden

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry