Share:

Innoveren en een leven lang ontwikkelen

Doelstellingen Duurzaamheidsfabriek

Aan de visie van de Duurzaamheidsfabriek is een aantal doelstellingen gekoppeld waarop de Duurzaamheidsfabriek haar jaarprogramma baseert. Deze doelstellingen zijn:

 

  • meer technisch geschoold personeel naar de arbeidsmarkt toe leiden
  • verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt: goed opgeleide medewerkers voor de arbeidsmarkt
  • aantrekkelijk onderwijs bieden
  • ondernemerschap bevorderen (startende ondernemers stimuleren)
  • techniek promoten en aantrekkelijker maken
  • stimuleren van innovatie
  • kennis- en ontwikkelcentrum voor duurzame maritieme technologie en energietransitie
  • het bevorderen van duurzame techniek in de regio

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry