Share:

Nieuws

Duurzaamheidsfabriek staat op nummer 1 in lijst meest bijzondere innovatiearrangementen.

Dordrecht, 5 september – De Duurzaamheidsfabriek staat bovenaan de lijst van de meest bijzondere innovatiearrangementen van de afgelopen twaalf jaar, uitgegeven door het Platform Beroepsonderwijs (HPBO). De hybride leeromgeving wordt gezien als meest bijzondere innovatie door het HPBO.

Hybride leeromgeving

In de hybride leeromgeving in de Duurzaamheidsfabriek is leren in de praktijk het uitgangspunt. “Dankzij intensieve samenwerking met het bedrijfsleven ervaren onze studenten direct de praktijk,” aldus Marloes de Vries, lid College van Bestuur van het Da Vinci College. “Door deze samenwerking realiseren wij een naadloze aansluiting op het bedrijfsleven en zijn wij in staat onze opleidingen future proof te maken.” De Duurzaamheidsfabriek breekt met het hybride leren met de traditionele scheidingslijnen tussen bedrijfsleven en onderwijs. Deze twee werelden werken op unieke wijze samen aan technische ontwikkelingen. Dit zorgt voor een optimaal klimaat waarin innovaties tot stand komen. Een ontwikkeling die door de regio met open armen wordt ontvangen. Zo ook door De heer Teun Muller, voorzitter van de Werkgevers Drechtsteden, die trots is op de unieke samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven in de Duurzaamheidsfabriek: “Het unieke concept waarmee onderwijs wordt vormgegeven door het Da Vinci College in de Duurzaamheidsfabriek is iets waar wij als partner ook ontzettend trots op zijn. Dit zorgt voor een ontwikkeling waarbij grensoverschrijdend wordt samengewerkt tussen bedrijven en onderwijs en waar optimaal van elkaar wordt geprofiteerd. Ook stimuleert het praktische innovaties en is daarmee van groot belang voor de regio.”

Het platform HPBO is in 2002 opgericht en houdt zich bezig met innovatie en kennisdeling in het beroepsonderwijs. Sinds 2003 geeft HPBO, namens het Ministerie van OCW en de Stichting van de Arbeid invulling aan de regeling Innovatiearrangementen: een uitnodiging aan het beroepsonderwijs – vmbo, mbo en hbo – en bedrijfsleven om in experimentele projecten samen te werken aan beter beroepsonderwijs. Meer informatie over het HPBO, de hybride leeromgeving en de 12 meest bijzondere innovatiearrangementen is terug te vinden op www.hpbo.nl.

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry