Share:

Nieuws

Duurzaamheidsfabriek nu ook opleidingscentrum warmtepomptechnieken

Met als doel om in 2050 alle bestaande gebouwen energieneutraal te hebben, zorgt het landelijk energieakkoord voor een groeiende vraag naar vakkrachten. Huidige en toekomstige installateurs moeten worden opgeleid op het gebied van duurzame technieken en daar moeten opleidingslocaties voor ingericht worden. Eén van de belangrijkste focusgebieden is op dit moment de opleiding voor warmtepompen, die de gasgestookte cv-ketels gaan vervangen. De Duurzaamheidsfabriek is verkozen tot één van de zes opleidingslocaties in Nederland waar met behulp van overheidssubsidie op korte termijn geïnvesteerd wordt in de nodige opleidingsmaterialen.

Met het oog op de energietransitie, is het essentieel dat er veel installateurs opgeleid moeten worden op het gebied van duurzame energie. Zij moeten kunnen adviseren en de juiste apparatuur op een vakbekwame manier kunnen installeren. Dit vereist samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en bovenal investering in opleidingsmaterialen. Brancheorganisatie UNETO-VNI heeft de provincie Zuid-Holland benaderd om mee te doen met de zogenaamde ‘Green Deal’. Onderdeel van de Green deal is het projectplan ‘Opleidingsinfrastructuur Warmtepompen’. Partijen werken eraan om nog dit jaar 750 extra medewerkers binnen de installatiesector te laten deelnemen aan het opleidingsprogramma over warmtepomptechnieken. Binnen de Duurzaamheidsfabriek verzorgt Da Vinci samen met IWZH (Installatiewerk Zuid Holland) het programma en de trainingen.

De Provincie Zuid-Holland doet een financiële bijdrage voor de bouw van de op maat gemaakte apparatuur, het opbouwen van de locatie Dordrecht en de opleiding van de installateurs. De opstellingen met apparatuur zijn in maart 2018 besteld en gebouwd en in juni 2018 zijn de eerste opleidingen voor de installateurs gestart.

Dat de Duurzaamheidsfabriek opleidingslocatie wordt, past perfect bij de rol van ‘kenniscentrum’ op het gebied van de energietransitie, die de fabriek in toenemende mate heeft. In dat kader opende in januari ook het Huis van de energietransitie haar deuren in de Duurzaamheidsfabriek. Als verbindende factor tussen alle duurzame installaties en faciliteiten die in de fabriek aanwezig zijn, biedt het Huis een hybride en innovatieve leeromgeving waar een nieuwe generatie vakkrachten wordt klaargestoomd voor de duurzame energiesector. Het Huis van de energietransitie werd ontwikkeld vanuit het publiek-private samenwerkingsproject CIV Energie.

En andere interessante ontwikkeling in dit kader is de subsidie die de gemeente Dordrecht, samen met een groot aantal partners, waaronder ook de Duurzaamheidsfabriek en het Da Vinci College, heeft aangevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het betreft een subsidie uit de pot die het Rijk beschikbaar stelt om de eerste honderd wijken in ons land van het gas te halen. De subsidie is bedoeld als extra impuls voor het gasvrij maken van Crabbehof. De subsidie is met name ook bedoeld om de kennis en ervaring die bij deze ‘pilot’ wordt opgedaan, breed te delen.

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry