Dordrecht Onderwijsstad Duurzaamheidsfabriek

Share:

Nieuws

Duurzaamheidsfabriek belangrijk voor Dordrecht Onderwijsstad ’15 + ’16

De Toetsingscommissie van de stichting Nationale Onderwijsweek heeft Dordrecht verkozen tot Nationale Onderwijsstad 2015-2016. Dat heeft de stichting vandaag bekend gemaakt aan wethouder Onderwijs Bert van de Burgt in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

De verkiezing van Dordrecht kan, volgens de Toetsingscommissie, tot voorbeeld dienen voor de landelijke ontwikkeling van het onderwijs. “In alle sectoren van het onderwijs”, schrijft de Toetsingscommissie in haar rapport, “toont Dordrecht zich een innovatieve stad, die in brede zin leren en educatie een voorname rol geeft.”

Rapport
Prof. drs. Dolf van Veen, voorzitter van de Toetsingscommissie, is ingenomen met de keuze van Dordrecht tot Onderwijsstad van het Jaar. In het rapport schrijft hij onder andere:
“Dordrecht, een stad met een roemrijk verleden, werkt op een aantal terreinen nauw samen met de overige Drechtsteden. Als grootste stad van de regio Drechtsteden vervult Dordrecht een voortrekkersrol op het gebied van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Het is een van de speerpunten van het regionale uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarkt. Het Leerpark, de Duurzaamheidsfabriek en de Techniekagenda zijn gedurfd innovatief te noemen.
In alle sectoren van het onderwijs toont Dordrecht zich een innovatieve stad, die in brede zin leren en educatie een voorname rol geeft. Het ligt voor de hand dat het nadrukkelijk aanwezige water, rivier, haven en kades, een gegeven is dat in het onderwijs wordt uitgebuit. TechniekDock is een technisch doe-programma waarbij kinderen (uit basis en voortgezet onderwijs) in Dordrecht en regio op een toegankelijke manier kennis kunnen maken met (maritieme) techniek.”

Programma 2015-2016
Het komend schooljaar spannen onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeente zich in om een interessant programma te maken rondom het thema ‘meer dan school’. Op de agenda staan onder andere TechniekDock in mei, een techniekweek in juni, de Nationale Onderwijsweek in oktober, de techniekagenda, en de landelijke verkiezing leraar van het jaar.

Download het complete rapport van de Commissie van Toetsing van de Nationale Onderwijsweek

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry