Share:

Nieuws

Bouw Dynamische Maritieme Testfaciliteit in Duurzaamheidsfabriek gestart

Bouw Dynamische Maritieme Testfaciliteit in Duurzaamheidsfabriek gestart

Vorig jaar kende het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden een kwartiermakerssubsidie toe voor de ontwikkeling van een dynamische maritieme testfaciliteit (DMTF) in de Duurzaamheidsfabriek. De DMTF is bedoeld als open innovatieomgeving om nieuwe voortstuwingstechnologieën te kunnen testen, die uiteindelijk moeten leiden tot minder CO2 uitstoot van schepen, maar zeker ook om gebruikt te worden binnen het beroepsonderwijs in de regio. Het ontwikkelen van de DMTF bleek in alles een echt R&D project en heeft dan ook meer tijd gevergd dan voorzien, maar inmiddels is de bouw gestart en zijn de eerste contouren zichtbaar. 

Verduurzaming is een belangrijk thema voor de scheepvaart. De inzet van zuinigere, betere verbrandingsmotoren is, met name in de binnenvaart, vaak geen (economisch) haalbare optie. Om toch de CO2-uitstoot te verminderen, kan wel gekeken worden naar verdere optimalisatie van de aandrijflijn: de as en schroef. VAF Instruments is als toonaangevend bedrijf in maritieme oplossingen voor efficiënt varen voortdurend op zoek naar innovaties op dit gebied. Maar het ontbrak aan een goede testfaciliteit. Er bestaan wel statische en relatief dynamische testfaciliteiten, maar een écht dynamische, waarin een gecontroleerde en variabel instelbare waterstroom gerealiseerd kan worden en waar innovaties dus ‘als op een rivier’ onder verschillende omstandigheden kunnen worden getest, ontbrak tot nu toe nog.

 Field lab

Voor de realisatie van de dynamische testfaciliteit werkt VAF nauw samen met de Dordtse bedrijven KROHNE Altometer en Reehorst, met het Flow Center of Excellence en het Da Vinci college. Leo Blankenstein, directeur van VAF: “We willen met dit project in de Duurzaamheidsfabriek een innovatief maritiem field lab realiseren met een reeks aan testmogelijkheden voor MKB-ers. Daarbij wordt de testfaciliteit ook een innovatieve praktijkomgeving voor het beroepsonderwijs in de regio. De kennis die uit het project voortkomt, wordt zo ook in het onderwijs geborgd en zo zorgen we voor een ‘uitstroom’ van state-of-the-art opgeleide vakmensen.”

Innoveren is leren

Na een lange en deels iteratieve periode van ontwikkelen en ontwerpen van de DMTF, is na de zomervakantie de assemblage van de DMTF in de Duurzaamheidsfabriek begonnen. De oorspronkelijke koppeling met de XCaliber Flow Loop van het Flow Center of Excellence bleek uiteindelijk geen haalbare kaart, waardoor de DMTF nu een losstaande installatie is.

Bouwen en testen

Studenten van het Da Vinci College leggen op dit moment de laatste hand aan diverse delen van de ‘loop’ en in de Duurzaamheidsfabriek hebben ze inmiddels de staanders van het frame op hun definitieve plaats gezet. De diverse ‘halffabrikaten’, zoals frame- en loop-delen en de besturingskast waren voor de zomervakantie al geproduceerd. De vakantieperiode is benut om de framedelen te stralen en te coaten en om de diverse sensoriek-componenten verder te ontwikkelen en produceren. komende maanden zal gebruikt worden om de installatie af te bouwen en op te starten. Daarna volgt een periode van  testen en optimaliseren. Daarna is de DMTF dan volledig inzetbaar als open innovatie omgeving voor het maritieme bedrijfsleven en als praktijklocatie voor het beroepsonderwijs.

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry