Share:

Nieuws

Bezoek DG Arbeidsmarktbeleid en Sociale Zaken van de Europese Commissie

Op 10 december bezocht de directeur generaal Arbeidsmarktbeleid en Sociale Zaken van de Europese Commissie, Joost Korte, het Da Vinci College en de Duurzaamheidsfabriek. Het bezoek was gericht op een kennismaking met het Nederlandse beroepsonderwijs. Het bezoek was gericht op een kennismaking met het Nederlandse beroepsonderwijs.

Paul Oomens, directeur van het bureau van de MBO Raad, gaf een korte inleiding over het Nederlandse systeem. Rein Meester vertelde meer over de Duurzaamheidsfabriek en de wijze waarop het Da Vinci College vorm geeft aan het hybride onderwijs. Tijdens een rondgang door de fabriek waren er ontmoetingen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en werd een goed beeld gegeven van de innovatie en de interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven. In het daaropvolgende gesprek waren thema’s als Leven Lang Ontwikkelen, de balans tussen excellentie en inclusie, de waardering voor beroepen en de worsteling om voldoende mensen te interesseren voor het beroepsonderwijs onderwerp van gesprek. Bij dit gesprek waren vertegenwoordigers van het bedrijfsleven aanwezig. Zij waren zeer positief over de samenwerking met het onderwijs.
 
De DG was geïnteresseerd in wat Europa zou kunnen betekenen voor het beroepsonderwijs. Daarbij kwamen zaken aan de orde als de vergelijkbaarheid van opleidingen in Europa, het gebruik van subsidies als Erasmus+, standaardisatie van opleidingen versus behoud van flexibiliteit en het belang van de maakindustrie. Tenslotte werd gesproken over de pilots voor Centres of Vocational Excellence die voor het Da Vinci College zeer interessant kunnen zijn. Oriëntatie op een aanvraag in het kader van energietransitie vindt plaats met internationale partners en de onderwijskolom van mbo tot wo.      

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry