Share:

Bedrijven

VIV

De VIV, opgericht in 1947, is van oorsprong een vereniging voor importeurs van verbrandingsmotoren. Tegenwoordig zijn ook niet-importeurs lid van de vereniging waarbij alle leden een bedrijfsmatige relatie hebben met de industrie en/of maritieme sector. De doelstelling is nog altijd de belangenbehartiging van de participerende leden die zich bezig houden met de ‘niet voor de weg bestemde mobiele machines’.

ROC Da Vinci, de Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren (VIV) en de gemeente Dordrecht hebben het initiatief genomen om een publiek-private samenwerking voor de Verbrandingsmotorenbranche op te zetten in de regio Drechtsteden-Gorinchem.

Website VIV

Share:

© Copyright 2021 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry