Share:

Bedrijven

Visie

Het ontwikkelen van (vak)mensen excellerend in duurzame technologie met een focus op een leven lang leren

De Duurzaamheidsfabriek biedt bedrijven en organisaties een unieke mogelijkheid om samen met onderwijsinstellingen en kennisinstituten te werken aan duurzame innovaties. Dit leidt tot interessante kruisbestuivingen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en onderwijs. De samenwerking met het bedrijfsleven is hierin van essentieel belang.

folder-beleidsplan

Download het beleidsplan 2016-2020 »

folder-dzf

Download de brochure »

Share:

© Copyright 2021 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry