Share:

Agenda

Techniekweek: Infobijeenkomst subsidies Wetenschap en Technologie

Regionale informatiebijeenkomst in de Duurzaamheidsfabriek voor schoolbesturen over diverse subsidiemogelijkheden. Techniekpact heeft een bedrag van 1,3 miljoen euro beschikbaar voor basisscholen in Zuid-Holland. Het beschikbare subsidiegeld wordt in het landsdeel Zuid-West verdeeld over schoolbesturen door het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland. Er zijn subsidies beschikbaar voor innovaties op het gebied van tools en producten voor leerkrachten, schoolmanagement en/of in de klas. Daarnaast zijn er subsidies voor professionalisering van leerkrachten, waarbij ook verduurzamingspremies kunnen worden aangevraagd.

Het doen van een aanvraag voor een subsidie is tijdrovend en staat wellicht niet bij alle scholen hoog op de prioriteitenlijst. Om er toch voor te zorgen dat zoveel mogelijk basisscholen in de regio kunnen profiteren van de subsidiemogelijkheden, heeft het regionaal programma Arbeidsmarktbeleid van de Drechtsteden het initiatief genomen om samen met de Duurzaamheidsfabriek een aanvraag voor te bereiden.

Tijdens de bijeenkomst worden de doelstellingen van de subsidieregeling en de subsidiemogelijkheden verder besproken, kunnen de schoolbesturen hierover van gedachten wisselen en beoordelen of ze willen deelnemen in de subsidieaanvraag die in voorbereiding is.

Zie ook www.ewtzh.nl

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry