Share:

Nieuws

AD-Engineering vruchtbare samenwerking tussen hbo, mbo en bedrijfsleven

Als sinds 2013 vult de vierde etage van de Duurzaamheidsfabriek zich een dag per week met hbo-studenten van de Hogeschool Rotterdam. Zij werken daar in het kader van hun Associate Degree-opleiding Engineering aan opdrachten van bedrijven. Dat doen ze samen met mensen uit die bedrijven én mbo-studenten van het Da Vinci College. Een echte ‘win-win’-situatie: de resultaten van de projecten zijn voor en ook ván het bedrijfsleven, de studenten leren in de praktijk en leggen meteen contacten met mogelijke toekomstige stagebedrijven/werkgevers.

De projecten binnen het AD-traject hebben betrekking op  middenkader engineering (MKE) en ICT. Ieder half jaar start er een groep AD-studenten met opdrachten die door bedrijven uit de regio worden aangedragen. Per opdracht werken gemiddeld drie hbo’ers en 2 mbo’ers. Dit half jaar lopen er 11 projecten, waarvan 1 wat groter. Zo is er een groep die bezig is met een warmteafgiftepunt-unit voor woonhuizen die aangesloten worden op het warmtenet, en een groep die technische oefenplaatsen voor voetbaltraining ontwikkelt.

Ontwerpen en maken

“De Duurzaamheidsfabriek is een uitstekende locatie voor dit soort projecten”, zegt coördinator hybride projecten Niels Jalving. “Het is natuurlijk een fantastische werkplaats met veel moderne voorzieningen. Onze eigen mbo-studenten treden op als intermediair tussen wat de ‘ontwerpers’ bedenken en wat we hier kunnen maken.”

Waar de fysieke omgeving van de fabriek inspirerend is voor de hbo-studenten en de bedrijven, is het samenwerken met andere niveaus ook inspirerend voor de mbo-studenten, aldus Jalving. “We merken dat ze door dit type projecten bewuster gaan nadenken over hun toekomst. Er zijn er verschillende die we zien doorstromen naar een AD-traject. Er zijn ook studenten die direct na hun opleiding aan het werk kunnen bij een van de bedrijven en zich dan soms ook vanuit het bedrijf verder ‘opscholen’. En er is zelfs een oud-student die vanuit een bedrijf terugkomt naar de Duurzaamheidsfabriek om hier studenten en docenten op te leiden.”

Belangrijke vaardigheden

Tijdens de projecten leren de studenten ook belangrijke vaardigheden zoals samenwerken en projectmatig werken, met een vaste planning en een vast budget. Dat wordt door de bedrijven als zeer waardevol genoemd. Qua onderwijsconcept lijkt het dus zeer geslaagd. Maar hoe staat het met de inhoudelijke resultaten van de projecten? Jalving: “Er zijn zeker ook projecten bij die niet succesvol worden afgerond, maar over het algemeen is het verrassend goed!”

In januari start een nieuwe groep studenten. Voor meer informatie, of met concrete projectvoorstellen kunt u terecht bij Niels Jalving: njalving@davinci.nl

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry