Share:

Nieuws

Aandacht voor ‘learning communities’ tijdens Impact Startup Fest

Onder het motto ‘doing good & doing business’ kwamen op 2 oktober tijdens het Impact Startup Fest in Den Haag zo’n 1.000 impact-ondernemers uit een groot aantal landen bij elkaar om te laten zien met welke innovaties ze de wereld ‘a better place to live’ willen maken. De Duurzaamheidsfabriek was uitgenodigd om met deelnemers in gesprek te gaan over hoe de driehoek ‘leren, werken, innoveren’ in learning communities helpt bij het versnellen en borgen van innovaties.

Impact Startup Fest is een initiatief van de gemeente Den Haag en is binnen drie jaar uitgegroeid tot het grootste jaarlijkse impact-evenement met internationale start-ups in Nederland. Samen vormen zij een aansprekende showcase van hoe maatschappelijke betrokkenheid en commercieel ondernemerschap succesvol hand in hand kunnen gaan. De Duurzaamheidsfabriek heeft, als ‘innovatiehub’ en fieldlab een logische plek in het ecosysteem rond deze ondernemers.

Innovatiemanager Daniel Wortel van de Duurzaamheidsfabriek gaf een toelichting op de manier waarop de Duurzaamheidsfabriek starters en cross-sectorale innovatieprojecten faciliteert. Daarnaast gaf hij inzicht in hoe de verbinding met het onderwijs te leggen is en welke meerwaarde dat heeft waar het gaat om toegang tot kennisinfrastructuur, faciliteiten, maar zeker ook de borging en verrijking van nieuwe kennis in het onderwijsproces, zodat het gat tussen onderwijs en beroepspraktijk wordt gedicht en er straks een nieuwe generatie professionals de markt op stroomt met een open, duurzame en innovatieve mindset.

Share:

© Copyright 2021 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry