Share:

Nieuws

1,5 miljoen subsidie voor maritieme innovaties

Het consortium van Duurzaamheidsfabriek, Valk Welding, Scheepswerf Slob, Machinefabriek De Waal en het Da Vinci College ontvangen steun voor de ontwikkeling van nieuwe maritieme productietechnologieën. Deze subsidie is verstrekt vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) mede met steun van het Rijk en de provincie Zuid-Holland.

Met deze steun uit Europa wordt het consortium in staat gesteld nieuwe innovaties te ontwikkelen om het bouwen van schepen en de voortstuwingstechnieken van schepen sneller, efficiënter en duurzamer te maken. Het gaat hierbij vooral om via robottechnologie de productieprocessen te automatiseren. Hierdoor wordt de kwaliteit van het resultaat verhoogd en energie bespaard. Daarnaast is het productieproces sneller. Ook zorgen nieuwe (robot)technologieën ervoor dat het probleem van het tekort aan lassers wordt ondervangen. De lassers die werkzaam zijn bij de offshore- en scheepsbouwindustrie worden duurzaam inzetbaar.

Met de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën in de maritieme automatisering krijgt de scheepsbouw in de regio een sterke internationale concurrentiepositie, omdat het kwaliteit met snelheid combineert. Bovendien is men in staat om nauwkeuriger en sneller op specifieke, unieke wensen van de klant te anticiperen.

Het project biedt een open innovatie omgeving waarbinnen bedrijven, onderzoeks-, kennis- en onderwijsinstellingen nauw met elkaar samenwerken. Niet alleen wordt hiermee een fundament gelegd voor nieuwe innovaties door het slimmer benutten van de gezamenlijke kennis, maar er ontstaat tevens een hogere kwaliteit van het onderwijs en daardoor een betere aansluiting op de beroepspraktijk.

Verbreding en verdieping van de opgedane kennis vindt onder andere plaats door middel van maritieme evenementen in de Duurzaamheidsfabriek en elders in de regio.

Behoud van werkgelegenheid in de regio is een van de belangrijkste doelen. In het rapport Zichtbaar Samen Maritiem van oud-Commissaris van de Koningin Mr. Jansen is benadrukt dat ruimte voor innovaties essentieel is voor het versterken van Drechtsteden als Maritieme Topregio.  

Naast de bijdragen uit EFRO, Rijk en provincie investeert het consortium circa 1 miljoen euro in het innovatieproject.

Duurzaamheidsfabriek 

De Duurzaamheidsfabriek vervult een unieke rol in de regio en fungeert als proeftuin voor bedrijven om samen te werken aan innovatieve technieken op het gebied van duurzaamheid en maritieme technologie. In de Duurzaamheidsfabriek wordt het onderwijs gekoppeld aan de bedrijven en de nieuwste technologische ontwikkelingen. Sinds 1 maart jl. fungeert de Duurzaamheidsfabriek tevens als vraagbaak voor het MKB Katalysatorfonds. Het MKB kan hier terecht met hun innovatievragen. Bedrijven kunnen hier ook worden ondersteund bij nieuwe innovatieontwikkelingen.

Valk Welding

Valk Welding levert automatisering voor de lasproductie waarbij lasrobots, speciaalautomaten en lastoevoegmaterialen de belangrijkste componenten zijn. Met meer dan 2600 geïnstalleerde lasrobots en een maandelijkse levering van circa 600 ton massieve lasdraad behoort Valk Welding tot één van de grootste onafhankelijke leveranciers op dit gebied in Europa. Met haar ruime kennis en ervaring op het gebied van robot- en lastechniek levert Valk Welding totaaloplossingen die leiden tot een sterke productiviteits- en rendementsverhoging. Daarnaast heeft Valk Welding een sterke verbinding met het onderwijs en investeert daarmee actief in nieuw talent dat later collega of klant kan worden.

Scheepswerf Slob

Scheepswerf Slob ontwikkelt en bouwt kwalitatief hoogstaande scheepsnieuwbouw en voert reparaties van schepen uit. Slob maakt onderdeel uit van De Vries Groep en heeft zich ontwikkeld tot bouwer van casco’s en dekhuizen van de meest luxe en exclusieve jachten van de wereld. Met behulp van robottechnologie kan Scheepswerf Slob een duurzaam personeelsbeleid voeren waardoor werkgelegenheid wordt behouden. Daarnaast kunnen lassers hun kennis beter overdragen aan de volgende generatie. Ook verwacht Slob dat het beroep van lasser aantrekkelijker wordt, omdat het meer aansluit bij de manier van werken en behoeften van jonge werknemers.

Machinefabriek De Waal

Machinefabriek De Waal is toonaangevend in voortstuwings- en manoeuvreertechnologie en werkt aan innovatieve en duurzame oplossingen. Dit familiebedrijf is specialist in scheepsbesturingen voor zowel de binnenvaart, zeevaart als superjachten. Met haar deelname in dit project verwacht De Waal een verduurzamingsslag te kunnen doen, waarbij de nauwkeurigheid en productiviteit van haar scheepsroeren middels robotisering aanzienlijk zal worden verhoogd.

Da Vinci College

Het Da Vinci College biedt verspreid over de regio diverse MBO-opleidingen aan in uiteenlopende branches en verzorgt bedrijfsopleidingen en trainingen voor volwassenen binnen een uitdagende en veilige leeromgeving. Het Da Vinci College werkt hierbij intensief samen met het bedrijfsleven. Mede dankzij dit project sluit het onderwijs beter aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt in de regio. De studenten worden met kennis van de nieuwste technieken opgeleid en zijn direct inzetbaar in het arbeidsproces.

 

Share:

© Copyright 2022 - Alle rechten voorbehouden

Member of IASP Urgenda Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie Smart Industry